هلال احمر اندیمشک

خورنا – آیین به استقبال ماه محرم با سیاه پوش کردن محیط اداری در جمعیت هلال احمر شهرستان اندیمشک توسط اعضا و پرسنل به اجرا در آمد . علی پهلوان رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان اندیمشک با اشاره به اینکه سیاه پوش کردن فضاها مبین تجلی عشق و دلدادگی به امام حسین (ع) و یارانش می باشد، گفت :…