هفته گردشگری

خورنا: مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خوزستان از تشکیل ستاد بزرگداشت هفته گردشگری در این استان خبر داد. افشین حیدری اظهار کرد: ستاد بزرگداشت هفته گردشگری خوزستان قرار است برنامه‌ریزی برای بهتر برگزار شدن برنامه‌هایی به این منظور را بر عهده داشته باشد. وی با اشاره به نحوه برنامه‌ریزی‌ها در این حوزه گفت: همه حوزه‌های میراث فرهنگی، صنایع دستی…