هفته ملی مبارزه با سرطان

خورنا: نشست آموزشی با عنوان سرطان های شایع در ایران برای معلمان رابط سلامت در شادگان برگزارشد. به گزارش خورنا، این نشست در راستای ارتقای سطح آگاهی معلمان رابط سلامت (مراقبان بهداشت) و به بهانه هفته ملی مبارزه با سرطان برگزار شد. کارشناس سرطان و بیماری های غیر واگیر مرکز بهداشت شادگان در این…