هفته سلامت

خورنا: استاندار خوزستان گفت: امسال در خوزستان خانه تکانی به شهر تکانی تبدیل شده است و همگی در ساختن استانی زیبنده شخصیت مردم خوزستان تلاش خواهیم کرد. به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، عبدالحسن مقتدایی در مراسم آغاز مانور هفته سلامت و گردهمایی دست اندرکاران سلامت و نظافت عمومی که صبح امروز در بلوار ساحلی برگزار شد اظهار کرد:…