هفته سلامت

37
خورنا: استاندار خوزستان گفت: امسال در خوزستان خانه تکانی به شهر تکانی تبدیل شده است و همگی در ساختن استانی زیبنده شخصیت مردم خوزستان تلاش خواهیم کرد. به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، عبدالحسن مقتدایی در مراسم آغاز مانور…