هفته زن در هندیجان

37
خورنا: دیدار با خانواده شهداء، دیدار با فرماندار و مراسم تقدیر از اعضای کمیته امور بانوان، تقدیر از بانوان نمونه سرپرست خانوار و انتخاب بانوی نمونه کارگر از اهم برنامه های این مناسبت می باشد. رئیس کمیته امور بانوان…