هفته‌ کتاب

37
خورنا: به همت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شماره 3 بهبهان جشن هفته‌ کتاب در برخی مدارس شهرستان بهبهان برگزار می‌شود. مسئول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شماره 3 بهبهان اظهار کرد: با همکاری آموزش و پرورش شهرستان…