هفتمین جشنواره فرهنگی ورزشی پرستاران سراسر کشور

خورنا: دبیر اجرایی هفتمین جشنواره فرهنگی ورزشی پرستاران سراسر کشور، برنامه‌های اجرایی و زمان‌بندی شده برای برگزاری رقابت بین 600 پرستار از سراسر کشور را در آبادان تشریح کرد. سعید لک امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در آبادان، زمان…