هسته مرکزی

خورنا: ماجرای پر رمز و راز انتقال بنکدران از هسته مرکزی شهر اهواز از آن دسته طرح‌ها و برنامه‌هایی است که باید آن را در زمره وعده‌های محقق نشده و ضعف مسئولان استان در عدم تحقق کامل آن دانست. موضوع انتقال بنکداران کلانشهر اهواز از هسته مرکزی شهر سال‌هاست که به یک موضوع تکراری و تا حدودی پیچیده تبدیل شده…