هسته مرکزی فتنه دولت روحانی

خورنا: رییس سازمان بسیج مستضعفین گفت: فتنه گران از کودتاچیان بدترند؛ چراکه در آن‌جا شاه علیه نخست وزیر خودش کودتا کرد اما در این جا علیه آرای مردم کودتا کردند. به گزارش سرویس سیاسی انتخاب ؛ سردار محمدرضا نقدی در اختتامیه پنجمین دوره طرح ولایت استانی 600 نفر از دانشجویان قزوین و زنجان که در سالن…