هتل بزرگ اندیمشک – وضعیت هتل بزرگ اندیمشک

ایا قفل هتل بزرگ اندیمشک می شکند ؟

خورنا : ریاست اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اندیمشک در گفت و گو با خبر نگاران از ثمر بخش بودن پیگری های مدیریتی خود در جهت رفع مشکلات هتل بزرگ اندیمشک خبر داد و افزود هتل بزرگ اندیمشک که به واقع تنها هتل سه ستاره اندیمشک و حتی به نوعی منطقه است و همه ساله میزبان حجم…