هتل بزرگ اندیمشک از دو سال پیش تاکنون پلمب است

ثروتی که فراموش میشود

خورنا : مدیر اداره میراث فرهنگی اندیمشک گفت: مراکز اقامتی در اندیمشک هنوز مناسب نیستند. هتل بزرگ اندیمشک به خاطر مشکلاتی که با بانک دارد، همچنان پلمب شده ‌و دو سال است که در تعطیلی به سر می‌برد. اندیمشک دو هتل…