هاشم بدری

خورنا: شركت ساعت‌سازی كارور در سوییس در نظر دارد تا ساعت‌هایی با پس‌زمینه نقاشی‌های هاشم بدری، نقاش خوزستانی، تولید و روانه بازارهای جهانی كند. هاشم بدری در این باره گفت: 2 اثر نقاشی من با موضوعات تنه درخت و برگ‌ها قرار است به عنوان پس‌زمینه ساعت‌های تولیدی شركت كارور در سوییس مورد استفاده قرار گیرند. وی افزود: نقاشی‌هایی از نقاشان دیگر…