هاشم بدری

37
خورنا: شركت ساعت‌سازی كارور در سوییس در نظر دارد تا ساعت‌هایی با پس‌زمینه نقاشی‌های هاشم بدری، نقاش خوزستانی، تولید و روانه بازارهای جهانی كند. هاشم بدری در این باره گفت: 2 اثر نقاشی من با موضوعات تنه درخت و برگ‌ها…