ن سگ های ولگرد درمناطق مسکن مهر در هندیجان

خورنا – ناصر حکیمی/ جولان سگ های ولگرد درمناطق مسکن مهر در هندیجان باتوجه به وصعیت نامناسب بهداشت درهندیجان درفروش عرضه ماهی و میگو و هم چنین بوی آزاردهنده و فاضلاب های روباز که با بی توجهی…