ن تعطیلی مهمانسراهای سازمان ها و دستگاه های دولتی

خورنا: استاندار خوزستان تعطیلی مهمانسراهای سازمان ها و دستگاه های دولتی در این استان را خواستار شد. به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسن مقتدایی چهارشنبه شب در نشست شواری اداری استان خوزستان یکی از دلایل بی رونقی گردشگری استان را مهمانسراهای سازمان ها دانست و گفت: که مانند دور گذشته استانداریش، برای تعطیلی این مهمانسراها تلاش می کند. به…