ن تعطیلی مهمانسراهای سازمان ها و دستگاه های دولتی

37
خورنا: استاندار خوزستان تعطیلی مهمانسراهای سازمان ها و دستگاه های دولتی در این استان را خواستار شد. به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسن مقتدایی چهارشنبه شب در نشست شواری اداری استان خوزستان یکی از دلایل بی رونقی گردشگری استان…