نیمه شعبان

خورنا: تو می‌آیی و تمام زمین پر از عدل و داد خواهد شد و ریشه ظلم، جور و ستم نیز خشکانده می‌شود، منتظر می‌مانم تا بیایی و می‌دانم که می‌آیی. به گزارش خبرگزاری…