نیمسال دوم سال تحصیلی 93-92

37
خورنا:رئیس دانشکده علمی و کاربردی خبر اهواز از آغاز پذیرش دانشجو در این دانشکده برای مقطع کاردانی حرفه ای در پنج رشته بدون آزمون خبر داد. مجتبی احمدی در گفتگو با مهر اظهار کرد: دانشکده خبر اهواز در رشته های…