نیش زنبور

خورنا: «شهریار نوری‌الاصل» در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر این‌که نباید به‌هنگام زنبورگزیدگی نیش زنبور را با موچین خارج کرد، افزود: این کار سبب می‌شود غده‌ی زهری در کنار نیش پاره و بار دیگر زهر وارد بدن شود. وی توصیه کرد: برای انجام اینکار افراد باید از یک کارد میوه خوری…