نیشکر

خورنا/ معاون شرکت توسعه نیشکر و صنایع‌جانبی گفت: در سال جاری ۴۰ درصد از تولید شکر کشور توسط تولیدکنندگان و شرکت‌های توسعه نیشکر خوزستان تولید و تامین می‌شود. حسین آمیلی اظهارکرد: پیش‌بینی ما این است که در سال زراعی جاری حدود ۵ میلیون تننیشکرو ۵۰۰ هزار تن شکر خام در شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی تولید شود. وی افزود:…