نیروی انتظامی دزفول

37
خورنا: نیروی انتظامی دزفول ضمن هشدار نسبت به سرقت خودرو ، توجه شهروندان را به رعایت نکات ایمنی در این خصوص جلب کرد. در اطلاعیه روز چهارشنبه نیروی انتظامی دزفول آمده است :با توجه به افزایش قیمت…