نیروی انتظامی دزفول

خورنا: نیروی انتظامی دزفول ضمن هشدار نسبت به سرقت خودرو ، توجه شهروندان را به رعایت نکات ایمنی در این خصوص جلب کرد. در اطلاعیه روز چهارشنبه نیروی انتظامی دزفول آمده است :با توجه به افزایش قیمت خودرو در سالهای اخیر خودروها به عنوان یک کالای سرمایه ای برای بسیاری از خانواده ها تبدیل شده و زمانی…