نیروگاه

خورنا: استاندار خوزستان با بیان اینکه برداشت آب از سرچشمه‌های کارون متعارض با قانون و مصوبه احداث 800 هزار هکتار اراضی کشاورزی در استان است، گفت: هر شش نیروگاه را از مسیر کارون خارج می‌کنم. عبدالحسین مقتدایی در مراسم آئین…