نیروگاه سیکل ترکیبی در اندیمشک

فریدون حسنوند در جشن بزرگ ازدواج:

خورنا – فریدون حسنوند ظهر امروز در مراسم جشن ازدواج تالار فرهنگ اندیمشک اظهار داشت: ازدوااج یک سنت حسنه و مورد تاکید شرع و اهل بیت (ع) است و در آیات و روایات مختلفی به آن توجه شده است. وی افزود: در صورت توجه مناسب به مقوله ازدواج زمینه توسعه فرهنگی و رفع نا به هنجاری های اجتماعی…