نیروگاه سیکل ترکیبی اندیمشک

سیکل ترکیبی

مجری طرح‌های نیروگاه‌های گازی سازمان توسعه برق ایران:

خورنا – مجری طرح‌های نیروگاه‌های گازی سازمان توسعه برق ایران گفت: با ساخت و بهره‌برداری از نیروگاه‌های در حال احداث کشور، صنعت تولید انرژی…