نیاز کتابخانه ای اندیمشک

خورنا : رییس نهاد کتابخانه های عمومی اندیمشک گفت:شهرستان اندیمشک نیازبه احداث یک کتابخانه مرکزی برای افزایش کیفیت خدمات دهی و ترویج فرهنگ مطالعه دارد ˈفریبا لطفی بافندهˈ روز یک شنبه در حاشیه نشست انجمن کتابخانه های اندیمشک به خبرنگار ایرنا با بیان اینکه وجود یک کتابخانه برای ۲۵ هزار نفر جمعیت یک حد نصاب استاندارد می باشد افزود:در اندیمشک…