نوید قائدی

خورنا – نوید قائدی: سازمان هاي اتوبوسراني يكي از نهادهاي توابع شهرداري ها بوده كه عملكرد آنها غير انتفاعي است و طبق ماده 109 قانون شهرداري ها از دريافت ماليات بر درآمد معاف باشند ، اين سازمان ها يارانه بگير دولت بوده و هميشه با ضرر و زيان مواجه اند و بدون كمك هاي بلاعوض دولت و شهرداري ها…
خورنا _ نوید قائدی: طي سال هاي گذشته كه طرح يكطرفه نمودن بعضي از معابر هسته مركزي شهر اجرا نشده بود و جريان ترافيك و پل هوايي خيابان سلمان فارسي به منوال گذشته برقرار بود بعد از ظهر هاي تابستان بعد از تعطيلي مدارس و دانشگاهها و فروكش نمودن گرماي روز، از ساعت 18:30 تا…
خورنا _ نوید قائدی: با توجه به گفته های چندي پيش معاون خدمات شهري شهرداري اهواز مبني بر تكميل آرامستان اهواز و لزوم دفن اموات تا 18 ماه ديگر در آرامستان جديد كه در 17 كيلومتري جاده اهواز – ماهشهر قرار دارد نياز است مسئولين از هم اكنون به فكر چاره انديشي و تامل در…