نوشابه

37
خورنا: وقتي شما يك ليوان نوشابه مي‌خوريد دقيقا اين اتفاقات براي شما مي‌افتد: * 10دقيقه بعد: 10 قاشق چاي‌خوري شكر وارد بدنتان مي‌شود. مي‌دانيد چرا با وجود خوردن اين حجم شكر دچار استفراغ نمي‌شويد؟ چون اسيدفسفريك، طعم آن را…