نمونه

37
خورنا: سرپرست اداره كل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان از انتخاب کارگران و گروه هاي كار نمونه سال جاری در این استان خبر داد. سيدنور محمدپور به تشریح فرایند انتخاب کارگران و گروه های کار نمونه در استان پرداخت…