نمایندگی نظام مهندسی در شهرستان کارون

37
خورنا: رئیس سازمان نظام مهندسی خوزستان گفت: امروز نوزدهیمن نمایندگی دفتر سازمان نظام مهندسی در شهرستان باوی افتتاح شد و به زودی بیستمین نمایندگی در شهرستان کارون افتتاح می‌شود. به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز،…