نمایندگان مردم خوزستان در مجلس شورای اسلامی

خورنا: نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان مردم خوزستان در مجلس شورای اسلامی از سمت نمایندگی استعفا کرده‌اند و باید استعفا در صحن علنی مجلس اعلام وصول شود. سیدشکرخدا موسوی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اهواز اظهار داشت: استعفای نمایندگان خوزستان باید در صحن علنی بررسی شود و پیش از این بررسی نیاز است…