نمایندگان مردم آبادان

خورنا: یکی از نمایندگان مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه وزارت نیرو برای رفع مشکلات آب شرب شهرهای آبادان، خرمشهر و اروندکنار اقدام جدی نمی کند. محمد سعید انصاری افزود: اینکه چرا وزارت نیرو به وضع نابسامان آب شرب آبادان و روستاهای آن رسیدگی نمی کند سئوالی است که تاکنون جواب قانع کننده ای از سوی این…