نمایندگان مجلس شورای اسلامی

37
خورنا: جزئیات طرح انتقال پایتخت که کلیات آن دی ماه سال گذشته به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، هفته آینده در صحن علنی مجلس بررسی می شود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی سوم دی ماه سال 1392 با وجود مغایرت طرح…