نمایندگان زن در مجلس نهم

37
خورنا: می‌گویند فلانی، چرا درباره‌ی نمایندگان زن نمی‌نویسی؟ آن 9 نفر! می‌گویم چه بنویسم؟ همین‌قدر که می‌آیند و می‌نشینند توی مجلس خودش کلی کار است، باید برای همین آمدن از آن‌ها تشکر کرد! می‌گویند درباره‌ی منفعل بودن‌شان…