نمایندگان احزاب

37
خورنا: هنوز برای انتقاد و نظر دهی در خصوص کارنامه دولت جدید و استاندار خوزستان کمی زود است. اولین جلسه نشست و هم اندیشی میان مسئولین سیاسی استانداری خوزستان و نمایندگان احزاب و تشکل‌های سیاسی استان برگزار شد. محسن…