نمایندگان آبادان

خورنا: نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی گفت: طرح موضوع تقلیل تعداد نمایندگان آبادان در مجلس شورای اسلامی در حقیقت خیانت به این شهر و آرمان‌های مردم است. محمدسعید انصاری امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در آبادان اظهار کرد: طرح موضوع تقلیل تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در آبادان در حقیقت خیانت به این شهر و آرمان‌های مردم…