نماینده ی اندیمشک : پای تحقیق از سازمان تبلیغات خواهم ایستاد

خورنا : نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی گفت: پس از عملیات بزرگ فاو که دشمن از نظر نظامی به سختی شکست خورد تحلیلگران غربی صراحتاً اعلام کردند که باید ایران را از جبهه فرهنگی مورد حمله قرار داد و مقام معظم رهبری هم با درک این مطلب سال هاست که شبیخون فرهنگی دشمن را گوشزد می کنند…