نماینده ی اندمشک : وزیر علوم احتمالا چهارشنبه بر کنار می شود

خورنا : صید عیسی دارایی نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی در خصوص سرانجام استیضاح وزیر علوم در روز چهارشنبه گفت:وزیر علوم احتمال قوی روز چهارشنبه برکنار می شود. وی در گفت و گو با رهیاب نیوز با بر شمردن ویژگی های که وزیر علوم بعدی باید داشته باشد تاکید کرد:وزیر بعدی علوم باید دیندار ، پایبند به…