نماینده ولی فقیه ر خوزستان

خورنا: نماینده ولی فقیه در خوزستان گفت: فعال شدن بخش خصوصی، بیکاری را که یکی از معضلات اصلی استان خوزستان است کاهش داده و همین مساله موجب افزایش امنیت خواهد شد. آیت‌الله سید محمدعلی موسوی جزایری صبح امروز در رژه طرح ارتقا امنیت اجتماعی که در بلوار ساحلی برگزار شد اظهار کرد: برنامه ارتقا امنیت عمومی لازم است هرچه…