نماینده هفتکل در مجلس

خورنا: این موضوع آنقدرها مهم نیست که حتی در یک مطلب چند خطی به آن بپردازیم و نیک می دانیم تلاش برای بازپس گرفتن حقوق حقه ی مردم این شهر غریب به تقدم و تاخر نام هفتکل در یک جمله نیست. به گزارش خورنا به نقل از هفتکل نیوز، در سالیان متمادی ، هفتکل که برای…
خورنا: دکتر جلیلی تاکنون رسانه ای ترین نماینده ی استان خوزستان لقب گرفته است و این مهم یک غنیمت برای هفتکل محسوب می شود. به گزارش خورنا به نقل از هفتکل نیوز، نماینده مردم هفتکل در مجلس شورای اسلامی در طول مدتی که به مجلس راه یافت یکی از فعال ترین و پرتحرک ترین نماینده ها…