نماینده مردم شوش درمجلس شورای اسلامی

خورنا: شهرداری شوش قطعه زمینی به مسابحت سه هزار متر مربع برای احداث کتابخانه مرکزی شوش اهدا کرد. نماینده مردم شوش درمجلس شورای اسلامی در نشست انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان شوش که در محل فرمانداری برگزار شد با اشاره به پتانسیل موجود در منطقه احداث کتابخانه مرکزی و استاندارد و مجهز…