نماینده مردم شهرکرد

نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسلامی گفت:

خورنا: نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسلامی گفت که تونل «بهشت‌آباد» باعث مرگ استان‌های چهارمحال‌وبختیاری و خوزستان می‌شود. سید سعید زمانیان نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسلامی  با ابراز تأسف نسبت به اینکه وزارت نیرو و شورای عالی آب مسائل خود را با انجام اقدامات کارشناسی دنبال نکرده‌اند، در بیان مثالی اظهار داشت: تونل گلاب 2 در اصفهان خلاف است و مجوزهای…