نماینده مردم شهرستان های بندر ماهشهر، امیدیه و هندیجان ر مجلس شورای اسلامی

37
خورنا: حبیب آقاجری گفت:مقام معظم رهبری با منویات مدبرانه خود حجت را بر همه مسئولان و مدیران تمام کرده‌اند. حبیب آقاجری گفت: مقام معظم رهبری با منویات مدبرانه خود حجت را بر همه مسئولان و مدیران تمام کرده‌اند. نماینده مردم شهرستان…