نماینده مردم شادگان در مجلس

خورنا: نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی به شوراهای اسلامی توصیه کرد: برای دوری از تفرقه وحدت و همدلی را سرلوحه کار خود قرار دهند. عبدالله تمیمی اظهار کرد: اتحاد و یکی شدن اعضای شورا نقش مهمی در توسعه و عمران شهر دارد. وی خدا محوری را یکی از راه‌های نجات انسان از سختی‌ها دانست و افزود: اگر این مهم…