نماینده مردم بهبهان در مجلس شورای اسلامی

خورنا: نماینده مردم بهبهان در مجلس شورای اسلامی گفت: بخش کشاورزی به رغم داشتن رشد مثبت نسبت به دیگر بخش ها از حمایت های اقتصادی دور مانده است.  محمدباقر شریعتی عنوان کرد: در سال های گذشته و بر خلاف دیگر بخش های تولیدی مانند صنعت، مسکن، معدن، نفت و خدمات که دارای رشد منفی بوده اند بخش کشاورزی علیرغم شرایط…