نماینده مردم ایذه

37
خورنا: نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس شواری اسلامی گفت: تنها پرد اخت دیه کشته شدگان حادثه سد کارون 3 کافی نیست و مقصران و کسانی که در انجام وظایف خود کوتاهی کرده اند باید مجازات شوند. حجت الله…