نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس شورای اسلامی

خورنا – نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس شورای اسلامی گفت: متأسفانه در جاده های ایذه بیشتر از جنگ عراق با کویت و یا روسیه و گرجستان کشته می دهیم. هدایت الله خادمی اظهار کرد: وضعیت خوزستان نشان می هد اگر جاده های استانداردی داشتیم دیگر تصادف در این سطح فعلی رخ نمی داد. با اشاره به…