نماینده مردم اهواز

در جلسه شورای آب شرب و کشاورزی بخش مرکزی اهواز؛

خورنا|احمدرضارستمی: در جلسه آب شرب و کشاورزی بخش مرکزی اهواز که در محل مهمانسرای شهید رجائی استانداری خوزستان برگزار شد، جواد کاظمی نسب الباجی، نماینده مردم اهواز، حمیدیه، باوی و کارون در مجلس شورای اسلامی گفت: بدلیل اینکه در…
37
خورنا:  عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: پائین بودن نرخ بنزین فقط به نفع پولدارها و کسانی است که توانایی استفاده و خرید بیشتر این سوخت را دارند زیرا این افراد به نسبت خرید بیشتری که می کنند…
37
خورنا: نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی گفت: اعتقادی ندارم که حتما باید استاندار خوزستان بومی باشد، شاید توانمندی پیدا شود که بومی نباشد. سید شکرخدا موسوی اظهار کرد: گزینه بومی بودن استاندار خوزستان شاخص مناسبی نیست که برای…
خرنا: نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی گفت: استان خوزستان نیازمند استانداری کاری و کارگاهی است و نیاز نداریم فردی تئوریسین و نظریه پرداز در این سمت گماشته شود. سیدشریف حسینی اظهار کرد: خوزستان استانی پهناور و گسترده است…