نماینده مردم اهواز در مجلس

خورنا: نماینده مردم اهواز در مجلس گفت: تاکنون آبی که از خوزستان برای استان اصفهان رفته، بیش از مصارف شرب این استان است و به این مسئله اعتراض داریم. سیدشریف حسینی اظهار کرد: اینکه آبی که برای مصارف کشاورزی از خوزستان خارج می‌شود نام مصارف شرب بر آن بگذارند را قبول نداریم و به این دلیل برای نظارت دقیق در…