نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی

خورنا: نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی گفت: استعفای نمایندگان مردم خوزستان در مجلس شورای اسلامی نقطه اوج فشار متراکمی بود که در طول این سال ها بر آنها وارد شد و آنها با وجود شرایط فعلی راهی…
خورنا: نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان مردم خوزستان در مجلس شورای اسلامی از سمت نمایندگی استعفا کرده‌اند و باید استعفا در صحن علنی مجلس اعلام وصول شود. سیدشکرخدا موسوی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس…