نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی

حسنوند ۲

رئیس کمیسیون انرژی مجلس:

خورنا – رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس شورای اسلامی در صورت ادامه مسیری غیر از اجرای مفاد برجام از سوی غرب…
۱۹۷۹۳۰۶_۲۸۹۴۵۵۱۰۷۸۷۶۶۳۸_۱۹۰۹۶۰۶۱۸۷_o

نماینده مردم‌اندیمشک در گفت و گو با خورنا

خورنا: نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی گفت: احداث خط دوم راه آهن اندیمشک به اهواز اتفاقی بزرگ در توسعه خطوط ریلی کشوراست‌. صید…