نماینده مردم آبادان در مجلس

37
خورنا: نماینده مردم آبادان در مجلس با رد گزینه‌های مطرح شده در رسانه‌ها برای تصدی استانداری خوزستان گفت: گزینه مطرح شده بیشتر تخیلات رسانه‌ها است چرا که معتقدیم استاندار آینده خوزستان باید فردی با سابقه وزارت باشد. محمدسعید…