نماینده مجلس در ماهشهر

خورنا: یک عضو کمیسیون انرژی مجلس با ادعای این که باندهای فساد در وزارت کشور وجود دارد، تصریح کرد: اگر اراده برای برخورد با مفاسد نفتی وجود نداشته باشد، مجلس از وجه نظارتی خود دخالت خواهد کرد. حبیب آقاجری، نماینده مردم ماه شهر و عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: مجلس می‌توانست در مورد رای اعتمادها بهتر…